Recherche avancée

Berne > Aktuelles > Äddi / Au revoir >

Äddi / Au revoir

Samstag, 17. März 2018

Dir Dammen an Dir Hären, léif Kollegen a Frënn,

Ech wollt Iech heimat informéieren, dass meng Zäit als Ambassadeur zu Bern de 17. März zu Enn komm ass.

Bis mäin Successeur ernannt an ukomm ass sinn natierlech d‘Kollegen vun der Ambassade wéi gewinnt fir Iech do.

Et huet mech gefreet, an der Schwäiz ze schaffen an Iech dobäi kenne geleiert ze hunn.

Mat mengen beschte Gréiss,

Marc Thill

Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis,

Par la présente, j’aimerais vous informer que mon temps comme Ambassadeur à Berne est révolu le 17 mars.

Jusqu’à la nomination de mon successeur et son arrivée sur place, les collègues de l’Ambassade se tiennent bien sûr comme d’habitude à votre disposition.

C’était un plaisir de travailler en Suisse et d’avoir pu faire votre connaissance.

Avec mes meilleures salutations,

Marc Thill

Zurück zur Ausgangsseite